Als ik niet in de gelegenheid ben om te behandelen dan neemt mijn collega Ellen Kuijer mij waar. 

Zij heeft, indien noodzakelijk en daarvoor door de cliënt toestemming gegeven wordt, inzage in de dossiers.

Ellen Kuijer, Elmotion in Haren

06-31945990