Welkom » Tarieven / Vergoeding
Therapeutische behandelingen Tarief
Intake 30 minuten (verplicht bij eerste behandeling) 25,00
Consult 65-70 minuten 60,00
Consult 95-100 minuten 85,00

In de tijd zit inbegrepen: een voorgesprek, de behandeling en een kort nagesprek.

 

De praktijkruimte bevindt zich op de eerste verdieping, er is geen lift aanwezig.

Tijdens de intake vraag ik je een behandelovereenkomst te ondertekenen. Lees hier wat deze overeenkomst betekent. Je kunt contant betalen of het bedrag op de rekening overmaken. De factuur ontvang je digitaal.

Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen dan kun je deze 24 uur vóór de afspraak zonder kosten wijzigen. Bij niet verschijnen of te laat afzeggen zal het geldende tarief in rekening worden gebracht.

 

Behandelingen vergoedt in de aanvullende verzekering

Omdat ik als natuurgeneeskundig therapeut ben aangesloten bij de erkende beroepsvereniging BATC is bij de meeste verzekeraars vergoeding mogelijk via het aanvullende verzekeringspakket. Het gaat om een natuur­geneeskundig consult, prestatiecode 24005 of om reflexzone therapie, prestatiecode 24009. Hoe hoog de vergoeding is, is per zorgverzekeraar en per polis verschillend. Vraag bij voorkeur per mail bij je zorgverzekeraar of de behandelingen vergoed worden en noem naast de bovengenoemde prestatiecodes ook de zorgverlenerscode: "AGB code A. Nieborg 90104719"

Zie ook de informatie op de website van beroepsorganisatie BATC