Levenseinde in eigen regie

 

Praktijk Astrid Nieborg in Eelde, organiseert samen met Coöperatie Laatste Wil een informatieve bijeenkomst over het thema 'Levenseinde in eigen regie'. Steeds meer cliënten hebben vragen rondom dit onderwerp en zoeken informatie over de mogelijkheden maar voelen zich niet serieus genomen door (huis-) artsen of andere zorgprofessionals. Het onderwerp is erg omstreden en artsen zijn hierdoor voorzichtig in hun uitlatingen. Daarom heb ik Coöperatie Laatste Wil gevraagd om een informatieve bijeenkomst te begeleiden die informatie biedt én de mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen over dit thema. Als je zeker wilt zijn van een plek, meldt je dan aan.

Levenseinde in eigen regie betekent in de eerste plaats dat je zelf bepaalt dát en hóe je dood wilt, zonder toetsing van derden, ofwel de autonome route. De Coöperatie Laatste Wil (CLW) richt zich op deze route. Het gaat de CLW daarbij om de beschikbaarheid van veilige, humane en legale middelen en om een sfeer van openheid en transparantie waarin deze regie kan worden waargemaakt. Dat heel veel Nederlanders die autonome route omarmen, bewijst het nog altijd snel groeiende ledenaantal van de coöperatie.

De enige zekerheid die we hebben in dit leven is dat we uiteindelijk allemaal doodgaan. Steeds meer mensen heiligen het standpunt dat eigen regie over, misschien wel, de belangrijkste beslissing in het leven een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Dat is, in het kader van de huidige (verouderde) wetgeving echter niet zo. Er wordt ons van jongs af aan geleerd dat we zelfstandig allerlei keuzes moeten maken, maar daar waar het om onze eigen dood gaat, wordt ons dat recht ontnomen en moeten anderen daarover oordelen. Althans, wanneer we op een vredige manier en met onze dierbaren om ons heen, willen sterven. Hierover een eigen keuze maken kan nu niet. Daartoe zijn geen legale middelen beschikbaar en onze dierbaren lopen een groot risico om een gevangenisstraf te krijgen wanneer er ook maar enige schijn bestaat dat zij ‘geholpen’ hebben bij het overlijden. Het enige alternatief is derhalve het leven ‘uitzitten’ of een gruwelijke suïcide. Die eerste optie is verre van wenselijk en wordt in veel gevallen zelfs een regelrechte hel, het laatste betekent ook voor vele anderen een traumatische ervaring. 

De bijeenkomst is op maandagavond 5 februari om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en vindt plaats in ’t Loughoes in Eelde. De bijeenkomst is gratis en vrij toegankelijk, een vrijwillige eigen bijdrage kan ter plaatse geschonken worden. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wil je zeker zijn van een plek, dan kun je je hieronder aanmelden.