Welkom » Overig » Actie voorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Astrid Nieborg gevestigd te Zuidlaren. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per actie. De winnaar / winnares wordt gekozen via www.naamloten.nl.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

9. De winnaar of winnares van de winactie schrijft binnen 5 werkdagen na de gewonnen behandeling een recensie op de facebookpagina van Holistische praktijk Astrid Nieborg en stuurt binnen 5 werkdagen na de behandeling een ingevuld evaluatieformulier retour. De evaluatie kan door Astrid Nieborg geplaatst worden op www.astridnieborg.nl.

10. Astrid Nieborg kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Astrid Nieborg voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Op een actie via Facebook wordt je naam bekendgemaakt op Facebook. Je ontvangt na deelname aan de winactie eens in de twee maanden een nieuwsbrief van het Centrum voor Huid, Gezondheid en Vitaliteit. Je kunt natuurlijk altijd via de mail aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Astrid Nieborg.

15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Astrid Nieborg via de contactpagina. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.